MDN

2 followers

Hi, it's hihu. I am a full-stack web engineer. In this blog, I want to share my notes in work, knowledge in development, or express my thoughtful mind. They would be in English or Vietnamese. Peace!

Blog Author Picture

Subscribe to my newsletter and never miss my upcoming articles

jinsei wa kamihikouki

Aug 22, 20211 min read 5 views

Cuộc đời là chiếc máy bay giấy Chở những giấc mơ bay xa Càng có gió sẽ càng bay cao Không quan trọng là khoảng cách bao xa Mình bay như thế nào? Bay đến những đâu Đó mới là điều quan trọng nhất Hãy vững tâm nhé Suốt 365 ngày Cuộc đời là chiếc máy...

jinsei wa kamihikouki
Tại sao app Nextjs của mình lại hot-reload chậm thế nhỉ?
My KDE desktop config